Bronneberg familjen

Vi är här i vått och torrt. Vi för vidare våt kunskap och lär oss av varandra.

Vi känner varandra in och utantill och litar på varandra i alla lägen. Tillsammans är vi starka och har med åren en mycket bred erfarenhet i branschen. Vi kan inte leva utan varandra.

Familjen är grunden till framgång. Det sätter allt i balans. När vi pratar om familjen pratar vi inte bara om blod, söner, farföräldrar, bröder och farbröder. Vi inkluderar även kollegor, kunder och leverantörer. Vi står upp för varandra och delar vår kunskap som om vi vore bröder och systrar.

Man måste kunna bygga ett förtroende och lita på sin familj. Tillsammans kan vi ta oss an världen och tillverka de bästa maskinerna.

Bronneberg familjen

Vi har även et familjeemblem. Det symboliserar styrka, kvalité och familj inom vårt företag. Det är en symbol för kärlek och passion för vårt yrke och kan ses som ett kännetecken på våra maskiner.

Vi ser våra maskiner som våra barn. Vi ger dem rätt karaktärer för att fungera optimalt i deras kommande hem, nya som gamla. Gamla maskinerna som ibland kommer in till oss kan vara lite ”kalla” men när vi tagit hand om dem får de nytt liv och vi ger dem ett varmt hjärta igen.

Då är de inte längre bara maskiner, de är ”en Bronneberg maskin” som kännetecknas med vårt familjeemblem.   

Ifrån födseln är det i vår natur att ta vara på vår familjs maskiner, våra barn. Vi bygger upp dem för att uppfylla sitt jobb någonstans i världen tillsammans med våra kunder. Vi släpper aldrig taget om dem. Tillsammans med våra kunder och maskiner är vi en stor familj.

Familjen Bronneberg, alltid familjärt och personliga.  

Behöver du mer information om våra produkter?

Ring oss så gör vi en tid utan förpliktelse!