Bronneberg partners

Bronneberg samarbetar med starka partners för att utveckla innovativa lösningar för återvinningsmaskiner. Dessa företag stärker och kompletterar varandra inom partnerskapet. Vi skapar effektiva lösningar för komplexa återvinningsproblem genom att i ett tidigt stadium engagera leverantörer i konstruktion- och utvecklingsprocessen.

Bronneberg Parts & Services BV

Bronneberg Parts & Services står för total service. Bronnebergs återvinningsmaskiner erbjuder långsiktig tillförlitlighet med få driftstopp. Om ett problem uppstår, vet du att du kan lita på snabb global service från Bronneberg Parts & Services.

Bronneberg Deutschland GmbH

Bronneberg har egen försäljningsverksamhet i Tyskland. Vi håller maskiner och reservdelar i lager på Bronneberg GmbH. Vårt kontor i Mannheim ger oss möjlighet att serva behoven hos våra tyska kunder från en lokal bas.